Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel. +385 51 294 400 
sales@hotelvillaastra.com 

Ponuda

nema novosti u popisu.

Neobavezan upit

Filozofija

Ideja

Ideja od kojeg je nastao hotel Villa Astra, pojavila se neplanirano. Nakon odluke da prekine me?unarodnu menadžersku karijeru, Vjeko dolazi u Lovran u potrazi za obiteljskom ku?om za odmor. U tom traženju otkriva privla?nost i jedinstvenost Opatijske rivijere i kupuje ku?u za obitelj u I?i?ima. Istovremena ponu?ena etaža Ville Adele u Lovranu toliko ga privla?i da ju odlu?i kupiti i tokom 1996. renovirati u apartman u kojem ?e ugostiti brojne prijatelje koje je ostavio u inozemstvu. Nakon što je apartman renoviran u njemu preno?uju kolege i prijatelji koji idu?eg jutra šetnjom po šetnici Lungomare dolaze na doru?ak u I?i?e. Ina?e teško prilagodljivi na novu okolinu, ovdje odmah osje?aju opuštenost. Tom šetnjom otkrivaju snagu šetnice za transformaciju od svakodnevnog stresa i snagu prirode koja transformira. Od tog doga?aja Vjeko gradi na toj spoznaji obnavljaju?i stare vile, otvaraju?i vrata gostima koji dolaze kao putnici na odmor u Lovran, a odlaze kao prijatelji doma?ina, destinacije i nekog neobjašnjivog osje?aja promjene.

O nama

Ideal preobraženja po?eo je sa snom našeg osniva?a, Vjeke Martinka, da promijeni svoj život – od me?unarodnog poslovnjaka do doma?ina u vlastitom boutique hotelu. Svoj san je ostvario u srednjovjekovnom gradi?u Lovranu, koji se ugnijezdio u Kvarneru, zaljevu Jadranskog mora poznatom po svojim otocima, planinama i ?istom zraku. Ovaj šarmantni gradi? u kasnom XIX stolje?u otkrili su austrijska medicina i poduzetici koji su tu izgradili krasne neogoti?ke vile poput Ville Astre. U Lovranu je Dr. Eder pronašao svoju savršenu klimu i zrak – izme?u botani?kih tajni U?ke i jasnog Jadranskog mora – za lje?ilište i zdrav život. Duž lungomara vidite i mirišete drvo po kojem je Lovran dobio ime – lovor, drvo preobražaja. Tu je naš osniva? po?eo pretvarati stare, zapuštene vile u nova elegantna mjesta za odmor. Tema vodilja bile su mu tradicija i baština, prijateljstvo i kreativnost. Preobražavaju?i prostor, vaš doma?in i sam bi preobražen.

U ovom poslu, njegovoj ljubavi i zanosu, nau?io je da održivi posao i odgovorno življenje zavise od otvorenih o?iju, uma i srca. Nau?io je kako povezati staro i novo, sadašnjost i budu?nost, rad i svoje bi?e kako bi preobražaj ovog mjesta i njegovog života mogli dovesti do preobražaja njegova posjetitelja, gosta i prijatelja.

On i dalje u?i i prenosi drugima kako proširiti svijest, posti?i jasno?u u životu i dohvatiti naš najve?i ljudski potencijal.

Osniva?

Vjeko Martinko ro?en je u hrvatskom Zagorju kod Pregrade, a nakon završenog studija strojarstva i brodogradnje u Zagrebu zapošljava se i sudjeluje u izgradnji industrijskih objekata naftne i petrokemijske industrije u zemlji i inozemstvu. Idu?ih 15 godina radi kao menadžer za razvoj poslova u jednoj globalnoj inozemnoj korporaciji na izgradnji takvih objekata. Nakon završetka me?unarodne karijere prihva?a se obnavljanju i oživljavanju starih vila u Lovranu sa prate?im konceptom kvalitetnog odmora povezanog sa osobnim promjenama i brigom o zdravlju i životnom stilu. U tu svrhu obiteljska tvrtka je 2000. godine dobila godišnju nagradu Ministarstva zaštite okoliša kao primjer dobre prakse u održivom razvoju. Vjekin interes je orijentiran prema održivosti kako u razvoju lokalnih potencijala tako i u osobnom, pojedina?nom i kolektivnom ostvarenju potencijala i to putem inovativnih metoda i holisti?kog shva?anja života.

Vjeko paralelno sa aktivnostima na preure?enju nekretnina, studira i dobiva diplomu trenera za intuiciju i svjesnost na Akademie der Intuitionswissenschaften u Austriji.

Misija

Naš poriv u hotelu Villa Astra je da svaki naš gost osjeti preobražaj. Kao i naši cijenjeni partneri, Schlosshotels i Herrenhauser Grupa mi se nadamo da ?e svaki naš gost „do?i kao gost i oti?i kao prijatelj".

Štoviše da nas i Lovran, tihu oazu zdravog življenja na Opatijskoj rivijeri okruženoj prirodnom ljepotom i jedinstvenom klimom Kvarnerskog zaljeva, svaki gost napusti osje?aju?i se bolje.

Naš program sa potpisom "One with Nature - One with Life" stvoren da Vam omogu?i da ga živite svim svojim punim potencijalom". Koliko ste se puta zapitali slijede?e: Da li imam dovoljno energije? Da li sam zadovoljan svojim životom? Da li živim u skladu sa drugima? Da li u sebi nosim odnos sa božanskim? Da li uživam u trenutku?

Nudimo individualne programe u elegantnom i prostranom hotelu Villa Astra i iscjeljiteljskim vrtovima Oraja koji su namijenjeni da daju uvide u ova pitanja i pomognu vam doživjeti dublju dimenziju života za koju ?esto nemamo vremena u svakodnevnom stresnom životnom tempu.

Sutra

Naša želja je biti u skladu sa internacionalnim standardima, odgovoran i ekološki gostoljubljiv Spa hotel. Biti inovativni i implementirati trendove budu?nosti: posao/život/igra i omogu?iti da «zauzmemo mjesto» u evoluciji svijesti.

Oraj - vrt iscjeljenja/konteplativni vrt

Podru?je Oraja je izrazito inspiriraju?e mjesto. Ovdje smo implementirali geomantijski projekt: Litupunktura Oraja Planiramo urediti konteplativni vrt na Oraju. Cilj je koristit vrt u terapeutske svrhe: potaknuti samopouzdanje ljudi, smanjiti stres, posti?i opuštenost, osnažiti i otvoriti razum, srce i volju.

Eneagram

Istraživanje eneagrama pomaže nam da se sami upoznamo i da rastemo. Ova stara mudrost vrlo je ?esto korištena ovih dana kao živu?i proces, veza i menadžerski alat. Nakon nekoliko godina istraživanja, postali smo obožavatelji i namjeravamo u Villi Astri i na Oraju otvoriti pozornicu za poznate me?unarodne stru?njake na polju osobnog razvoja putem Eneagrama.