Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel. +385 51 294 400 
sales@hotelvillaastra.com 

Ponuda

nema novosti u popisu.

Neobavezan upit

Eko proizvodi

U procesu smo certifikacije za organski restoran s ciljem da postanemo prvi certificirani hotel restoran u Hrvatskoj. Tako da većina sezonskog voća i povrća koje se koristi u restoranu Ville Astre dolazi sa našeg eko uzgoja sa imanja Casa Oraj ili od naših dobavljača koji su također eko proizvođači voća i povrća.