Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel. +385 51 294 400 
sales@hotelvillaastra.com 

Ponuda

nema novosti u popisu.

Neobavezan upit

Eko proizvodi

U procesu smo certifikacije za organski restoran s ciljem da postanemo prvi certificirani hotel restoran u Hrvatskoj. Tako da ve?ina sezonskog vo?a i povr?a koje se koristi u restoranu Ville Astre dolazi sa našeg eko uzgoja sa imanja Casa Oraj ili od naših dobavlja?a koji su tako?er eko proizvo?a?i vo?a i povr?a.