Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel. +385 51 294 400 
sales@hotelvillaastra.com 

Ponuda

nema novosti u popisu.

Neobavezan upit

Kontakti

Hotel Villa Astra

Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel.: +385 51 294 400
Fax: +385 51 294 600

Recepcija
Anđelka Kusturin
reception@hotelvillaastra.com

Prodaja & Marketing
Alin Živanović
sales@hotelvillaastra.com

F & B
Milenko Savić
event@hotelvillaastra.com

Uredsko poslovanje
Đurđica Delić
office@hotelvillaastra.com