Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel. +385 51 294 400 
sales@hotelvillaastra.com 

Ponuda

nema novosti u popisu.

Neobavezan upit

Mjesto

Hotel Villa Astra

Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran
Hrvatska

Tel.: +385 51 294 400
reception@hotelvillaastra.com

longitude: 45.300545, latitude: 14.2803063

Hotel Villa Astra nalazi se u Lovranu, malom srednjovjekovnom gradi?u na isto?noj obali Istre, sjeverozapadno od Rijeke na Jadranskoj obali. Lovran leži ispod planine i Parka prirode U?ka i dio je Opatijske rivijere koja je vrlo poznata na sjevernom Kvarnerskom zaljevu.

Ukoliko vam je potreban plan puta, upišite svoje polazište: