Viktora Cara Emina 11
51415 Lovran Croatia
Tel. +385 51 294 400 
sales@hotelvillaastra.com 

Ponuda

nema novosti u popisu.

Neobavezan upit

Tretmani & Aktivnosti

Tretmani

Da bismo pokrenuli promjene u svom životu potrebno je sagledati sebe kao cjelinu tijela, uma i duha. Kroz naš inovativni holisti?ki koncept odmora te kroz sagledavanje osobe kao cjeline kreirali smo jedinstven program koji ?e vam pomo?i da sagledate svoju trenutnu životnu situaciju. One with Nature - One with Life koncept pruža vam vodstvo i nudi alate koji ?e pridonijeti postizanju ravnoteže i obnovljenom osje?aju zdravlja putem trajnim životnih promjena.

Posebna ponuda

Piling 25 min + masaža 40 min

390 kn

Evaluacija, procjena zdravstvenog stanja i konzultacija

Zdravstvena konzultacija (uklju?uje kompjutersku pulsnu dijagnostiku) 60 min

750 kn

Pulsna dijagnostika- kompjuterska 30 min

550 kn

Akupunktura 30 min

350 kn

Masaže

Opuštaju?a masaža cijelog tijela 60 min

240 kn

Masaža stopala 45 min

250 kn

Tui-na masaža 60 min

350 kn

Mediteranska masaža 60 min

350 kn

Top to Toe masaža 80 min

450 kn

Shiatsu tretman 60 min

450 kn

Pilinzi

Revitaliziraju?i piling (morska sol, menta, ?umbir) 25 min

200 kn

Mediteranski piling (morska sol, lavanda, ružmarin) 25 min

200 kn

Piling za u?vrš?ivanje tijela (morska sol, limun, ružmarin) 25 min

200 kn

Aktivnosti

Yoga 60 min

190 kn

Yoga 90 min

225 kn

Meditacija, opuštanje, disanje 45 min

150 kn

Meditacija, opuštanje, disanje 90 min

225 kn

Tenis najam terena 60 min

100 kn

Opis tretmana

Pulsna dijagnostika je jedna  od temeljnih dijagnosti?kih metoda tradicionalne kineske medicine. Ona se prakti?no izvodi tako da se na pal?anoj arteriji ispituje puls u tri pozicije i dva nivoa na desnoj i lijevoj ruci. Kompjuterska pulsna dijagnostika omogu?ila je da se upotrebom sofisticirane UZ sonde i kompjutorskog programa na identi?nim pozicijama za manualnu palpaciju snime i obrade pulsogrami za 12 organa. Rezultat analize sli?an je nalazu EKG-a. Na osnovu nalaza utvr?uje se glavni uzrok poreme?aja i odre?uju terapijske smjernice za akupunkturno lije?enje.

Shiatsu masaža - Shiatsu masaža je oblik terapije koja svoje korijene vu?e iz tradicionalne isto?nja?ke medicine. Shiatsu je japanska rije? nastala od 2 ideograma koji zna?e prst (shi) i pritisak (atsu). Uz primjenu dodira kao osnovnog principa, Shiatsu uklju?uje i nježno istezanje i tehnike upravljanja. Shiatsu radi s protokom energije ili kija koja kruži našim tijelom specijalnim energetskim kanalima, odnosno meridijanima. U Shiatsu-u se fizi?ki dodir koristi za odre?ivanje distribucije kija kroz tijelo kao i za korigiranje svih disbalansa koji u njemu mogu nastati. Za razliku od drugih oblika masaže, u Shiatsuu primatelj zadržava odje?u i pri masaži se ne koriste ulja.

Akupunktura - je terapeutska tehnika tradicionalne kineske medicine kojom se ubadanjem igala u specifi?ne to?ke na koži pacijenta uspostavlja ravnoteža (Qi) vitalne energije koja struji kroz organizam. Preporu?a se napraviti nekoliko tretmana za redom.

Tui-na masaža je metoda tradicionalne kineske masaže koja uklju?uje kombinaciju niza  specifi?nih pokreta, masaže i akupresure. Tui na kineska masaža se provodi po meridijanima (kanalima) kroz koje protje?e vitalna energija (Qi). Ova masaža djeluje na pravilan protok vitalne energije, na bolove i poreme?aje u kralježnici i zglobovima, na pravilan rad unutarnjih organa, organskih sustava i na ukupno psihi?ko i fizi?ko zdravlje.

Top to Toe masaža - opuštaju?a i osvježavaju?a masaža cijelog tijela uz mini tretman lica koji uklju?uje piling, masažu i masku. Dok maska hrani kožu lica, dodatno ?emo vas opustiti uz refleksnu masažu stopala.

Mediteranska masaža - Energiziraju?a masaža cijelog tijela uljem i mljevenim bosiljkom u obliku blagog pilinga koja ?e stimulirati cirkulaciju i potaknuti opuštanje. Uklju?uje i blagu masažu lica i glave.

Masaža stopala - se temelji na na?elu refleksnih zona na stopalima koje su energetskim kanalima i refleksnim putovima povezane s odre?enim organima i tjelesnim sustavima. Pritiskom palca i prstiju na refleksne to?ke stopala stimulira se sposobnost tijela da se samo zalije?i.